ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ на Електронен магазин за осветителни тела – Farolla.com

Електронният магазин предлага на своите Потребители сайта Farolla.com „във вида, в който e“ и не носи отговорност по отношение на надеждността на неговото функциониране, условията за достъп до сайта, осигуряването на помощ, инструкции и други параметри. Уеб сайтът е собственост на ФАРОЛЛА ООД

Farolla.com има право да променя цени, количества, начин на плащане и доставка, технологията и дизайна на сайта без предварително известяване.

Farolla.com има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.

Farolla.com има право да закрие и/или изтрие информацията на/за дадена стока или категория, по своя преценка и без право на преразглеждане.

Farolla.com има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че Потребителят е нарушил Общите условия, разпространява нежелана реклама или използва сайта за противозаконни цели или против обществения морал.

Farolla.com има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и всякакви рекламни материали. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

Farolla.com не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това – технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

Самият факт, че Farolla.com е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от сайта няма да бъде следен и записван от трети страни.

За предоставянето на своите услуги Farolla.com събира, обработва, използва и съхранява Трите имена, Област, Град, Пощенски код, Адрес за доставка и кореспонденция, Телефон за връзка, Актуален e-mail и данни за фактуриране, ако Потребителят желае да получи такава. Тази информация се въвежда лично от Потребителя с изричното му съгласие по време на въвеждането на данните, за регистрирани потребители се изразява в използването на дадена комбинация от потребителско име и парола.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ФАРОЛЛА ООД (наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ) предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина farolla.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на „бутона съгласен съм“, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 

1. Наименование на Доставчика: ФАРОЛЛА ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1799, ж.к. Младост 2, блок 245, вх.3

3. Данни за кореспонденция: гр. София, 1404, ул. Рикардо Вакарини 10Б

4. Вписване в публични регистри: ЕИК BG201097634

5. Надзорни органи: 

(1) Комисия за защита на личните данни 

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 

тел.: (02) 940 20 46 

факс: (02) 940 36 40 

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 

Уеб сайт: www.cpdp.bg 

(2) Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg 

Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на superhosting.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

Продуктите, които се намират на интернет страницата на https://farolla.com/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

След кликване бутона „Поръчай“ на потребителската количка, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Количката“. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с включен ДДС.

От 25.05.2018 влиза в сила общ регламент на ЕС за защита на информацията ( General Data Protection Regulation – GDPR)

Защитата на личните Ви данни е важна за нас, затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, и по конкретно GDPR – Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на лични данни ЗЗЛД и Закона за електронна търговия ( ЗЕТ ). С тази информация са най-важните аспекти от обработването на Вашите лични данни на нашия уебсайт.

Когато направите заявка чрез сайта или ни пишете имейл, ние съхраняваме данните Ви за период от 2 месеца, така че да можем да обработим желанието Ви, както и за отговарянето на Вашите последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!.

Съхраняване на Вашите данни – обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса на поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, телефон и имейл адрес. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите договорни или преддоговорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тази информация на трети лица с изключение на:

  • Обработващия плащането доставчик на платежни услуги ( УниКреди Булбанк)
  • Куриерска фирма с която Ви доставяме поръчката: Еконт Експрес
  • Нашият счетоводител

При незавършена поръчка – изтриваме въведените по нея данни. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл.6 ал.1 А и Б от GDPR съхраняваме всички данни по фактурата на поръчката до изтичане на предвидения в чл.12 от Закона за Счетоводство ( ЗСч) 10-годишен срок.

С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, UltraLight.bg събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид – дата/час на посещенията в сайта, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, и др.

Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на сайта не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство.

Връзки в Farolla.com може да препращат към други Интернет адреси, които не работят според настоящите Общи условия. Сайтът не носи отговорност за съдържанието извън домейна „Farolla.com“.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителите имат право да ползват услугите на Farolla.com в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия, а така също и други общовалидни ограничения.

Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на Farolla.com.

Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация.

Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до Сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне и други компютърни програми, проектирани да причиняват нарушаване на каквито и да е права и интереси на трети лица.

Потребителите носят пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.

Потребителите са длъжни да въведат вярно и пълно исканите лични данни, като носят лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на Сайта.

Потребителите имат право да поискат изтриване на наличните за тях лични данни позволяващи идентифицирането им като индивиди, но това ще включва и закриване на използваните от тях потребителско име и парола. За целта следва да докажат, че те са регистрираното лице, като изпратят цялата информация въведена при регистрацията.

Потребителите се съгласяват с това, че част от персонала на Сайта в зависимост от задълженията си, имат достъп до част или цялата от следната информация: Трите имена, Област, Град, Пощенски код, Адрес за доставка и кореспонденция, Телефон за връзка, Актуален e-mail, данни за фактуриране и др., но нямат право да ги разгласяват/разпространяват, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.

В срок от 14 работни дни клиентът има право да върне стоката по чл. 50 на Закона за Защита на Потребителя, ако е неувредена, неползвана, с ненарушена опаковка. Цената на продукта е валидна за деня на поръчката. За целта клиентът трябва да уведоми Farolla.com чрез попълване на контактната форма или по телефон и да попълни и изпрати Стандартния формуляр за упражняване право на отказ на електронна поща: 

  • За фирми: info@farolla.com;
  • За частни клиенти: sales@farolla.com

Линк към платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия